Sản phẩm
Black Friday

Nhà gọn xinh, giảm linh đình

Thùng Lưu Trữ HOBIN

Thùng Lưu Trữ HOBIN

199.000 ₫
Thùng Lưu Trữ BRICKER

Thùng Lưu Trữ BRICKER

619.000 ₫
Thùng Lưu Trữ 30L HULKER

Thùng Lưu Trữ 30L HULKER

499.000 ₫
Thùng Lưu Trữ Xếp Gọn 64L TRUCK
New Arrival

Thùng Lưu Trữ Xếp Gọn 64L TRUCK

699.000 ₫
Thùng Lưu Trữ 30.5L I-LIKE

Thùng Lưu Trữ 30.5L I-LIKE

999.000 ₫
Thùng Lưu Trữ 30L HULKER-NEW

Thùng Lưu Trữ 30L HULKER-NEW

799.000 ₫
Thùng Lưu Trữ 50L HULKER-NEW

Thùng Lưu Trữ 50L HULKER-NEW

999.000 ₫
Thùng Lưu Trữ 65L HULKER-NEW

Thùng Lưu Trữ 65L HULKER-NEW

1.290.000 ₫
Thùng Lưu Trữ 30L HULKER-NEW
ONLINE EXCLUSIVE

Thùng Lưu Trữ 30L HULKER-NEW

799.000 ₫
Thùng Lưu Trữ 50L HULKER-NEW
ONLINE EXCLUSIVE

Thùng Lưu Trữ 50L HULKER-NEW

999.000 ₫
Thùng Lưu Trữ 65L HULKER-NEW
ONLINE EXCLUSIVE

Thùng Lưu Trữ 65L HULKER-NEW

1.290.000 ₫
Kệ Giày D-SCROLL/P-2

Kệ Giày D-SCROLL/P-2

369.000 ₫
Kệ Giày D-SCROLL/P-2

Kệ Giày D-SCROLL/P-2

369.000 ₫
Kệ Đa Năng 4 Tầng WIRENET
Online Only

Kệ Đa Năng 4 Tầng WIRENET

2.490.000 ₫
Kệ Đa Năng WIRENET

Kệ Đa Năng WIRENET

2.990.000 ₫
Kệ Đa Năng WIRENET

Kệ Đa Năng WIRENET

2.990.000 ₫
Kệ Đồ Bếp WIRENET

Kệ Đồ Bếp WIRENET

3.990.000 ₫
Kệ Treo Quần Áo WIRENET

Kệ Treo Quần Áo WIRENET

2.990.000 ₫
Kệ Treo Quần Áo WIRENET

Kệ Treo Quần Áo WIRENET

3.490.000 ₫
Kệ Treo Quần Áo WIRENET

Kệ Treo Quần Áo WIRENET

4.990.000 ₫
Kệ Đă Năng 4 Tầng WIRENET

Kệ Đă Năng 4 Tầng WIRENET

2.990.000 ₫
Kệ Đă Năng 4 Tầng WIRENET

Kệ Đă Năng 4 Tầng WIRENET

2.990.000 ₫
Kệ Treo Quần Áo WIRENET

Kệ Treo Quần Áo WIRENET

2.990.000 ₫
Kệ Treo Quần Áo WIRENET

Kệ Treo Quần Áo WIRENET

2.990.000 ₫
Kệ Đa Năng 3 Tầng WIRENET

Kệ Đa Năng 3 Tầng WIRENET

2.990.000 ₫

Thảm đệm gối, giá siêu êm

Vỏ Gối Tựa LETTER
Online Only

Vỏ Gối Tựa LETTER

199.000 ₫
Vỏ Gối Tựa PATTERN
Online Only

Vỏ Gối Tựa PATTERN

199.000 ₫
Vỏ Gối Tựa PATTERN
Online Only

Vỏ Gối Tựa PATTERN

199.000 ₫
Vỏ Gối Tựa FATINA
Online Only

Vỏ Gối Tựa FATINA

219.000 ₫
Vỏ Gối Tựa FATINA
Online Only

Vỏ Gối Tựa FATINA

219.000 ₫
Vỏ Gối Tựa FATINA
ONLINE EXCLUSIVE

Vỏ Gối Tựa FATINA

219.000 ₫
Vỏ Gối Lười HONEYCOMB

Vỏ Gối Lười HONEYCOMB

799.000 ₫
Vỏ Gối Lười LeaF

Vỏ Gối Lười LeaF

799.000 ₫
Vỏ Gối Lười PATTERN

Vỏ Gối Lười PATTERN

799.000 ₫
Vỏ Gối Lười PATTERN

Vỏ Gối Lười PATTERN

799.000 ₫
Vỏ Gối Lười FATINA

Vỏ Gối Lười FATINA

649.000 ₫
Vỏ Gối Lười FATINA

Vỏ Gối Lười FATINA

649.000 ₫
Vỏ Gối Lười FATINA

Vỏ Gối Lười FATINA

649.000 ₫
Vỏ Gối Lười FATINA

Vỏ Gối Lười FATINA

649.000 ₫
Vỏ Gối Lười FATINA

Vỏ Gối Lười FATINA

649.000 ₫
Vỏ Gối Tựa TET
Online Only

Vỏ Gối Tựa TET

249.000 ₫
Vỏ Gối Tựa TET
Online Only

Vỏ Gối Tựa TET

249.000 ₫
Vỏ Gối Tựa CAT

Vỏ Gối Tựa CAT

249.000 ₫
Vỏ Gối Tựa CAT

Vỏ Gối Tựa CAT

249.000 ₫
Vỏ Gối Tựa TET
Online Only

Vỏ Gối Tựa TET

199.000 ₫
Ruột Gối Lười MESH

Ruột Gối Lười MESH

399.000 ₫
Thảm Chống Trượt MARON
ONLINE EXCLUSIVE

Thảm Chống Trượt MARON

99.000 ₫
Thảm Nhà Tắm PENNY

Thảm Nhà Tắm PENNY

339.000 ₫
Thảm Nhà Tắm PENNY

Thảm Nhà Tắm PENNY

339.000 ₫
Thảm Nhà Tắm RAINNY

Thảm Nhà Tắm RAINNY

349.000 ₫
Thảm Nhà Tắm SUNNY

Thảm Nhà Tắm SUNNY

349.000 ₫
Thảm Nhà Tắm FRUITY
ONLINE EXCLUSIVE

Thảm Nhà Tắm FRUITY

349.000 ₫
Thảm Nhà Tắm CALI

Thảm Nhà Tắm CALI

349.000 ₫
Đệm Lót Ngồi HOLM

Đệm Lót Ngồi HOLM

399.000 ₫
Đệm Ghế CUSH

Đệm Ghế CUSH

199.000 ₫
Đệm Ghế CUSH

Đệm Ghế CUSH

199.000 ₫
Đệm Ghế CUSH

Đệm Ghế CUSH

199.000 ₫
Đệm Lót Ngồi IMMY

Đệm Lót Ngồi IMMY

399.000 ₫
Đệm Lót Ngồi IMMY

Đệm Lót Ngồi IMMY

259.000 ₫
Đệm Lót Ngồi IMMY

Đệm Lót Ngồi IMMY

259.000 ₫
Đệm Lót Ngồi HOLM

Đệm Lót Ngồi HOLM

399.000 ₫
Đệm Ghế PLAID

Đệm Ghế PLAID

499.000 ₫
Đệm Ghế PLAID

Đệm Ghế PLAID

499.000 ₫
Đệm Ghế SERA

Đệm Ghế SERA

499.000 ₫
Đệm Ghế SERA

Đệm Ghế SERA

499.000 ₫
Đệm Lót Ngồi SOLONA

Đệm Lót Ngồi SOLONA

499.000 ₫
Đệm Lót Ngồi SOLONA

Đệm Lót Ngồi SOLONA

499.000 ₫

Best décor, sale bất ngờ

Chậu Cây HESPER

Chậu Cây HESPER

349.000 ₫
Chậu Cây HANA

Chậu Cây HANA

399.000 ₫
Chậu Cây DEARA

Chậu Cây DEARA

1.590.000 ₫
Chậu Cây DEARO

Chậu Cây DEARO

1.590.000 ₫
Chậu Cây DEARO

Chậu Cây DEARO

1.990.000 ₫
Chậu Cây DEARY

Chậu Cây DEARY

1.590.000 ₫
Chậu Cây DEARY

Chậu Cây DEARY

1.990.000 ₫
Chậu Cây Nhựa SANTOSA

Chậu Cây Nhựa SANTOSA

990.000 ₫
Chậu Cây Nhựa SANTOSO

Chậu Cây Nhựa SANTOSO

990.000 ₫
Chậu Cây DINNOS
New Arrival

Chậu Cây DINNOS

999.000 ₫
Chậu Cây DINGUS
New Arrival

Chậu Cây DINGUS

999.000 ₫
Chậu Cây DINGUS
New Arrival

Chậu Cây DINGUS

1.690.000 ₫
Chậu Trồng Cây HILTON

Chậu Trồng Cây HILTON

1.590.000 ₫
Chậu Trồng Cây HELTON

Chậu Trồng Cây HELTON

1.490.000 ₫
Chậu Trồng Cây HELTON

Chậu Trồng Cây HELTON

1.290.000 ₫
Chậu Trồng Cây SANDORA

Chậu Trồng Cây SANDORA

349.000 ₫
Chậu Trồng Cây SANDORA

Chậu Trồng Cây SANDORA

349.000 ₫
Chậu Trồng Cây SANDOSA

Chậu Trồng Cây SANDOSA

249.000 ₫
Chậu Trồng Cây SANDOSA

Chậu Trồng Cây SANDOSA

349.000 ₫
Đồng Hồ Để Bàn HOMEE

Đồng Hồ Để Bàn HOMEE

209.000 ₫
Đồng Hồ Báo Thức HILARY
Hot

Đồng Hồ Báo Thức HILARY

369.000 ₫
Đồng Hồ Để Bàn CALENDY PLUS

Đồng Hồ Để Bàn CALENDY PLUS

299.000 ₫
Đồng Hồ Để Bàn MARC

Đồng Hồ Để Bàn MARC

250.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường ZAFANA

Đồng Hồ Treo Tường ZAFANA

259.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường COLYN

Đồng Hồ Treo Tường COLYN

589.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường JILLITO

Đồng Hồ Treo Tường JILLITO

769.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường ARDAN
Online Only

Đồng Hồ Treo Tường ARDAN

1.369.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường REMINGTON

Đồng Hồ Treo Tường REMINGTON

2.090.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường ROTATEO

Đồng Hồ Treo Tường ROTATEO

1.779.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường JILLITALUN

Đồng Hồ Treo Tường JILLITALUN

1.909.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường HAILEY

Đồng Hồ Treo Tường HAILEY

259.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường DEWEY

Đồng Hồ Treo Tường DEWEY

259.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường HALFELL

Đồng Hồ Treo Tường HALFELL

399.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường NATHANIEL

Đồng Hồ Treo Tường NATHANIEL

1.390.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường ANILSON

Đồng Hồ Treo Tường ANILSON

399.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường NORLIND
New Arrival

Đồng Hồ Treo Tường NORLIND

1.290.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường RILAURA

Đồng Hồ Treo Tường RILAURA

1.790.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường WELANA

Đồng Hồ Treo Tường WELANA

1.990.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường VONEGA

Đồng Hồ Treo Tường VONEGA

1.490.000 ₫
Đồng Hồ Treo Tường TIMETIMA

Đồng Hồ Treo Tường TIMETIMA

1.990.000 ₫

Nội thất Black Friday 2022 tại Index Living Mall: Nhà Gọn Xinh - Sale Linh Đình

Black Friday 2022 là lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm, người người nhà nhà đang chờ đợi để mua được cho mình những món đồ yêu thích với giá giảm “rẻ” nhất. Vậy bạn đã thực sự hiểu rõ về ngày Black Friday chưa? Nên mua nội thất ở đâu ngày black friday 2022 này? Sau đây Index Living Mall sẽ chia sẻ những kiến thức - kinh nghiệm tốt nhất giúp bạn có thể nắm bắt rõ hơn về ngày lễ này, cùng bắt đầu nhé!

1. Tìm hiểu về ngày Black Friday - Năm 2022 black friday là ngày nào?

Ngày Black Friday có nguồn gốc như thế nào?

Chắc hẳn bạn đã nghe về cụm từ Black friday rất nhiều từ trước đến nay nhưng hiện giờ vẫn chưa chắc đã hiểu rõ hết về ý nghĩa của nó. Theo tiếng Việt, Black Friday được dịch ra là: “Ngày thứ 6 đen tối” - hằng năm nó thường xuất hiện vào tuần thứ 4 của tháng 11 - sau ngày lễ tạ ơn của các nước phương Tây.

Black Friday Sale 2022(Black Friday Sale 2022)

Đây là thời điểm rất tốt để các nhà kinh doanh tung ra các chương trình giảm giá lớn, khuyến mãi hấp dẫn, sản phẩm quà tặng đi kèm,... nhằm mục đích giải quyết hết tất cả vấn đề tồn khu, ùn ứ sản phẩm cuối năm của các doanh nghiệp.

Bởi nhu cầu mua sắm hiện nay của đại đa số người tiêu dùng rất cao cho nên ngày Black Friday sẽ không còn diễn ra trong một vài ngày như trước đây nữa. Mà hiện nay các nhà bán lẻ đã chủ động kéo dài ra vài tuần để đáp ứng nhu cầu mua sắm của đại bộ phận người tiêu dùng.

Hiện nay nguồn thông tin và phát triển rất mạnh mẽ của Internet đã giúp cho thị trường tiêu dùng và bán hàng trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn rất là nhiều. Nổi trội như các website bán hàng, sàn thương mại điện tử, app mua hàng trên điện thoại,… đã rút ngắn hành trình mua hàng đi rất nhiều. Điều này giúp việc phủ sóng ngày lễ mua sắm ngày lễ Black Friday trở nên thịnh hành hơn rất nhiều.

Ý nghĩa ngày black friday có thể bạn chưa biết

Lễ hội này không chỉ gây ra những cơn sốt hấp dẫn tại các nước Châu Âu ngày nay. Việt Nam nói riêng và các nước ở khu vực Đông Nam Á cũng được thừa hưởng rất nhiều những lợi ích mà ngày lễ này mang lại. Bởi những yếu tố sau:

Hỗ trợ tiết kiệm chi phí mua sắm cho người tiêu dùng: Thời gian gian diễn ra Black Friday sẽ xuất hiện các mặt hàng giảm giá vô cùng bất ngờ, hầu hết các mặt hàng đều giảm giá từ 50% trở lên. Có nhiều doanh nghiệp bán lẻ thậm chí còn giảm giá đến mức 70-80% cho mỗi mặt hàng - nhằm xả hết những mặt hàng tồn kho quá lâu trong cửa hàng của họ. Đây là cơ hội lớn đến người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí chi trả khá lớn để mua các sản phẩm mà họ ưng ý.

Phát triển doanh thu và khách hàng mới doanh nghiệp: Không chỉ người tiêu dùng, các doanh nghiệp biết cách tận dụng ngày lễ này thì cũng có thể gia tăng doanh số lợi nhuận rất tốt để có thể phát triển tối đa về mọi mặt. Ngoài hình thức bán hàng trực tiếp, doanh nghiệp hoàn toàn có thể dụng các kênh bán hàng online để khai thác tối đa lợi thế quảng bá thương hiệu, mang đến sản phẩm tốt nhất đến tay của người tiêu dùng nhằm tạo ấn tượng trên thị trường.

Năm nay, Black friday là ngày mấy?

Black friday 2022 là ngày nào nhỉ? Vào năm nay, Black Friday sẽ rơi đúng vào ngày 25/11/2022 khoảng thời gian mùa đông gần giáp với Tết Dương Lịch sắp tới. Cộng hưởng bởi các yếu tố trên, chắc chắn mùa black friday này sẽ có rất nhiều sản phẩm sale cực mạnh tại các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và tại Index Living Mall nói riêng. 

Để ngày lễ mua sắm Black Friday của bạn diễn ra một cách trọn vẹn, hãy cùng tham khảo chi tiết cách săn sale mùa Black Friday này với những thông tin sau đây nhé!

2. Top 5 kinh nghiệm săn sale Nội Thất Black Friday 2022 thành công

Các cao thủ mua sắm mùa black friday chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được thời điểm săn được các món đồ với mức giá hời. Để trở thành một cao thủ săn sale tỉnh táo nhất thời điểm này, chắc chắn các bạn phải thực hiện đầy đủ các bước sau đây, cùng tham khảo những đề xuất đến từ Index Living Mall nhé!

 

Top 5 kinh nghiệm săn sale Black Friday(Top 5 kinh nghiệm săn sale Black Friday)

Xác định đúng nhu cầu của bản thân “nên mua gì ngày Black Friday”

Mong muốn của cá nhân là điều cực kỳ quan trọng trước khi thực muốn mua món đồ gì cho bản thân. Hãy là một người mua hàng có lý trí, không nên dùng cảm xúc quá nhiều khi móc hầu bao chi trả có bất cứ điều gì. 

Nếu nhu cầu trong mùa đông này của bạn trang trí Noel chẳng hạn, bạn có thể săn các món đồ như cây thông noel trang trí, cùng các phụ kiện đi kèm. Chứ không phải cứ đến mùa đông là mua áo ấm, chăn mền khi khi những món đồ này đã có trong tủ đồ của bạn.

Dành thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm trước khi bước vào ngày lễ Sale lớn

Nếu bạn xác định được chính xác thời điểm bạn sẽ xuống tiền mua một món thời điểm Sale off nào đó, hãy khảo sát kỹ thị trường, so sánh và đưa ra nhận định chung nhất. Thay vì tham gia vào cuộc đua giành giật không hồi kết vào ngày săn sale Nội Thất Black Friday 2022 sắp tới, tạo sao bạn không chủ động pm trước cho các cửa hàng, trung tâm mua sắm xem rằng ngày hôm đó sẽ giảm giá nhóm hàng nào? Các sản phẩm bạn mong muốn có nằm trong chương trình khuyến mãi hay không? … Khi đã câu trả lời cho các câu hỏi trên, chắc chắn bạn sẽ tự tin hơn trong ngày black friday sales sắp tới.

Cẩn thận lựa chọn đơn vị bán hàng phân phối sản phẩm uy tín - Nhất là đối với bên bán hàng thứ 3

Trong những dịp lễ mua sắm, các hàng hóa thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Hoa Kỳ, Thái Lan, Hàn Quốc,... chắc chắn sẽ xuất hiện khá nhiều. Bằng cách lợi dụng tâm lý sính ngoại và tin tưởng thương hiệu nước ngoài nên người tiêu dùng thường không quan tâm đến nhà phân phối người bán hàng trực tiếp đến các bạn. Từ đó dẫn đến các trường hợp oái oăm như mua hàng hố giá, hàng giả, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng,...  

Do đó, với từng ngành hàng, hãy liệt kê ra một list các thương hiệu bán lẻ uy tín, được người tiêu dùng đánh giá cao. Như công nghệ thì có FPT shop, thegioididong, cellphone S,... Nội Thất thì có Indexlivingmall, IKEA, Ashley,... Công cụ tốt nhất để giúp bạn có thể tìm hiểu chi tiết đó là Google - ổng tổ của việc tìm kiếm thông tin.

Dành sự ưu tiên tối đa cho các thương hiệu tốt nhất ngày Black Friday

Người tiêu dùng thường rất dễ bị dụ dỗ, che mắt bởi những quảng cáo bóng bẩy của các nhãn hàng Nhưng với những nhà tiêu dùng thông thái họ sẽ không tập trung vào vẻ ngoài mà thường sẽ xem xét trên nhiều góc độ khác nhau để đưa ra được quyết định mua của mình.

Ngoài việc lựa chọn những cửa hàng bán lẻ trôi nổi ngoài kia, tại sao bạn không đến những tổ hợp mua sắm lớn như siêu thị, trung tâm thương mại, website mua hàng uy tín, các sàn thương mại điện tử trên lazada black friday, black friday shopee, tiki black friday,... để dễ dàng chọn lựa các sản phẩm mong muốn mà không phải lo đến chất lượng, hàng giả, hàng nhái,... 

Tuy không phải là người đầu tiên nhưng cũng không được là người cuối cùng trong ngày săn sale đầu tiên

Việc nắm chắc kinh nghiệm săn sale tùy rất tốt nhưng chắc chắn là không đủ nếu bạn muốn thành công trong dịp sale lớn nhất này. “Thời điểm chốt Sale” chính là yếu tố quyết định giúp bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý với mức giá hời. 

Trong dịp black friday 2022 này, những ngày sale đầu tiên thường rất là quan trọng bởi lúc này các sản phẩm tốt nhất tại các cửa hàng luôn được Show ra đầu tiên để có thể thu hút được người mua hàng. Hãy thông minh đặt chỗ trước cho mình trước khi tiến hành mua hàng cho ngày săn sale black friday tới, bởi nếu có sớm quá cũng cực mà chậm quá thì cũng thiệt thòi. Cho nên hãy xác định đúng thời điểm phù hợp để có thể lấy được món đồ ưng ý cho mình với mức giá tốt nhất nhé!

3. Black Friday nội thất 2022 - Chính Thức Giảm giá sập sàn tại Index Living Mall - Sale Up To 70%

 

Black Friday 2022 - Nội Thất Index Living Mall Sale Ngập Sàn(Nội Thất Black Friday 2022 - Nội Thất Index Living Mall Sale Ngập Sàn)

Các tín đồ đam mê đồ nội thất nhà ở trong mùa Black Friday 2022 này chắc chắn sẽ không thể bỏ qua các chương trình giảm giá khuyến mãi tại Index Living Mall. Để có thể ring về các sản phẩm nội thất phù hợp với mức giá Sale Off hấp dẫn, hãy cùng Index Living Mall khám phá chi tiết:

Đồng hồ cao cấp cho nội thất hiện đại - Sale Off đến 50% ngày Black Friday

Đợt này, Black Friday giảm giá nội thất đầu tiên của Index Living Mall chính là dòng sản phẩm đồng hồ treo tường phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Thiết kế các loại đồng hồ phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau từ phòng khách, phòng làm việc cho đến phòng ngủ.

Giảm giá các dòng gối tựa, vỏ gối, đệm ghế

Nội Thất Black Friday 2022 này, nhiều sản phẩm phòng ngủ như gối tựa, vỏ gối, đệm ghế,...  đến từ nhà Index được giảm với mức giá rất sâu, lên tới 50% cho mỗi dòng sản phẩm. Hãy mang về ngôi nhà của bạn các sản phẩm cho giường ngủ cao cấp với mức giá thấp không tưởng để trang trí giường ngủ, phòng khách trong ngôi nhà bạn!

Giảm giá dòng sofa phòng khách hiện đại

Không chỉ những sản phẩm đến từ phòng ngủ, Index còn áp dụng chương trình nội thất Black Friday, Sale Off lên đến 60% cho các sản phẩm. Nếu ngôi nhà bạn còn thiếu một bộ sofa để tiếp khách, giải trí cùng gia đình, ngủ nghỉ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì các sofa này chính là sự hàng đầu dành cho bạn

Ưu đãi giảm giá tốt cho thảm phòng tắm

Black Friday nội thất này, thảm nhà tắm cũng được giảm giá rất sâu. Với nhiều màu sắc và thiết kế hiện đại, chất liệu chống thấm cao cấp. Nhanh khô ráo và nhanh khô thuận tiện sử dụng cho nhà tắm, phòng ngủ, nhà bếp,.... Các thiết kế thảm phù hợp với mọi không gian nội thất khác nhau, cùng nhiều mẫu mã để bạn có thể lựa chọn.

Giảm giá sâu cho các loại thùng lưu trữ đa năng 

Thùng lưu trữ được xem là các loại tủ đựng đồ thông minh phù hợp để sử dụng nhiều không gian và hoàn cảnh khác nhau. Đây chính là giải pháp giúp các gia đình vừa lưu trữ đồ đạc  vừa kiến tạo không gian sống tiện nghi.

Sale off cho sản phẩm kệ đa năng, kệ treo đồ, kệ bếp cao cấp

Kệ tủ, kệ để treo đồ, kệ bếp được xem là những đồ nội thất không thể thiếu cho các không gian nội thất hiện nay. Trong dịp lễ nội thất Black Friday 2022 này, chắc chắn đây là dòng sản phẩm mà các đồ đam mê nội thất không thể nào bỏ qua. Đây là một cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ để có thể sở hữu cho mình một chiếc kệ đa năng nhất cho không gian ngôi nhà của bạn

Chần chờ gì mà không đến ngay các cơ sở của Index Living Mall để có thể sở hữu các sản phẩm nội thất chất lượng được giảm với mức giá rất tốt trong dịp lễ Black Friday Đồ Nội Thất 2022 sắp tới. Truy cập trực tiếp vào website: www.indexlivingmallvn.com để có thể tìm kiếm được những sản phẩm mà bạn yêu thích. Nội thất Số 1 Thái Lan Index Living Mall - Kiến tạo không gian sống hiện đại cho ngôi nhà của bạn.